دانلود ربنا با صدای سید علیرضا موسوی

ربنای امسال با صدای قاری نوجوان سید علیرضا موسوی (که تصویر وی را در زیر مشاهده می نمایید) نفر نخست مسابقات قرائت قرآن کریم پخش خواهد شد.