مسئله وجود مقدس امام زمان‏(عج) از نظر فلسفی چگونه توجیه می‏شود ؟

آیا دلیل فلسفی بر اثبات وجود آن حضرت وجود دارد؟

درباره وجود مبارک حضرت حجّت‏(عج) «برهان عقلی بر امکان» اقامه می‏شود؛ یعنی بر اساس حکم عقل، ممکن است انسان کاملی عمر طولانی داشته باشد . ما به دیدن عمرهای کوتاه عادت کرده‌ایم . اما اگر شخصی ، از همه علل و عوامل طبیعی آگاه باشد و آنچه برای او سودمند است ، فراهم کند و از آنچه برای او زیانبار است بپرهیزد ، می‏تواند عمر طولانی داشته باشد . این مسئله خارق عادت است ؛ نه خارق عقل . «معجزه» هم چیزی خارق عادت است ، نه خارق عقل . علم نیز به چنین چیزی راه نیافته است ، زیرا علم به امور عادی راه دارد ؛ نه امور غیر عادی . کرامت نیز در امور خلاف عادت جاری است