با سلام حتما به ادامه مطلب بروید

با سلام حتما به ادامه مطلب بروید

با سلام حتما به ادامه مطلب بروید


[عکس: 1_mahdi-S%5B1%5D.jpg]


ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است
ما برآنیم که این ذکر ، جهانی بشود


حب الحسین تا به خدا می برد مرا...
حب الحسین نغمه روحانی من است...

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا شفاعت امام حسین (ع) را روز ورود در صحنه محشر به من روزى کن .

خدایا توی این دنیا و بین تمام وسوسه ها و هجوم امیال مادی و معنوی ، که به قول مرحوم دولابی ، ما برای نفس کشیدنمون هم باید استغفار کنیم ، چطور میتونیم حرفی جز شکر و حمد بزنیم و چطور میتونیم عاشق نباشیم و نخندیم ...

باز هم محرم دیگری آمد و ما هم ، همان محرم های با نقطه هستیم که هر روزمان با توبه های نا تمام سپری میشود و فاصله روزهایمان با هم ، به اندازه محرم دیگر است .

میدانم که مولایم ، یاری همچون من را نمیخواهد ، میدانم که من هم شاید اگر در صحنه کربلا بودم ... لعنت به من و نفس سرکشم که دشمنی جز او نیست برایم .

کاش امسال دیگر سال آخر بود ... آخر مجلسی که صاحب عزا ندارد ، ندارد ، ندارد ، ندارد ..................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا تمام روزهایمان شده دوراهی های فرجام پوچ ... تمام نفسهایمان استشمام هوای مسموم فراموشیست

کجاست صاحب عزا ؟
کجاست منتقم زهرا ؟
کجاست آن قرآن ناطق ... کجاست ؟
کجاست آن فرزند کعبه ؟
کجاست آن مصحف به دست ، که تمام کلیدهای گشایش به دست اوست ؟

مولایم ؟ تا کی باید " ناس " بودن بر من چیره شود و هر روز بیشتر در این باتلاق فرو روم .
تا کی باید برای منه نا لایق از شما چیزی جز ... مولای مولا ... گفتن و " آقا " صدا زدنها ، چیزی نباشد ؟
سالهاست که خبری نیست ... خبری نیست

نمیدانم که در کدامین مجلس نشسته اید و روضه عمویتان عباس را میخوانید ، نمیدانم الان مدینه اید یا کرب و بلا

کرب و بلا

کرب و بلا ... ناله و بلا

اصلا آقا ؟ اول کربلا بود و بعد عاشورا ، یا اول عاشورا بود و بعد کربلا ...

اصلا ... عاشورا بود که کربلا شد کرب و بلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آقا ؟ تکلیف ما در این دو راهی ها که شاید اسما دو راهی ست اما به هزاران راه ختم میشود ، چیست ؟ تا کی باید مات و مبهوت بمانیم در پی تشخیص درست و غلط ؟

آقا ؟ تنها نقطه پرگار زندگی ... تنها ... تنها ... تنها ... بیا

آقا ؟ فقط امیدمان به اشکهایمان است و بس .

آقا ؟ کسی که روز محشر شفاعت جد بزرگوارتان ، امام حسین ( ع ) ، شامل حالش شود ، چه خوشبخت است و حتما فردی لایق بوده که مولایمان شفاعتش کرده ، پس من نا لایق چه کنم ؟ که تنها امیدم به کرم و بخشش شما و خاندان شماست ...

آقا ؟ دلم بقیع میخواهد ... دلم بقیع میخواهد و این آرزوی محال آتش به خانه دلم زده که ، کی خواهد شد که بوی خانوم فاطمه زهرا را استشمام کنم ...

آقا ؟ آن دست دعا که بر دیوار اتاقم سایه انداخته بود ، دست دعای که بود ؟؟؟
آقا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تمام زندگیم پر از " آقا " های بی جواب شد ، پس کی وقت هجرت است ؟ آقا خسته نشدی ؟
کاش امسال عاشورای آخر باشد ... آقا ببخش که اگر من ، باعث این تاخیر و عذاب شما هستم ... ببخش .

آقا ، تسلیت ...

همین ... که بیشتر از این دیگر دلم طاقت ندارد ، که با حرفهایم آتش زنم به دلتان ...
تسلیت ... همین

[عکس: 1_mahdi-S%5B1%5D.jpg]

ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است
ما برآنیم که این ذکر ، جهانی بشود