یا فاطمه ای منشاءخیر و برکات...

زمزمه و سرود ولادتی خانم فاطمه زهرا(ام ابیها)

بهمراه سبک تقدیم به دوستانی که دنبال

ملودی های سنگین(قدیمی) ودشتی میگردن

 

کوثر

نسیم شادی وزیده بهاری جان پرور آمده

شمیم عشق  ومحبت  به پاکی کوثر آمده

آمده جان جهان          یاس  زیبای جنان     

نور چشم مصطفی      مادر صاحب الزمان عج

فاطمه یا فاطمه س

گر فته مادر به دامن زشادی نور دو دیده اش

فلک بگردد مکرر به گِرد روی مه پاره اش

نجم و یا سین آمده         کوثر وتین آمده

دستگیر بی کسان         یار مسکین آمده

فاطمه یا فاطمه س

به ملک هستی نظر کن شب  جشن وشور دیگر است

مشام جانها معطر زبوی یاس پیغمبر است

سرو وسنبل آمده        بهتر از گل آمده

مادر صاحب زمان      مصلح کل آمده

فاطمه یا فاطمه س

بیا گل ناز طه فدای قلب غم پرورت

شب ولادت نشینم دلمرا آرم بر درگهت

ای فدای  روی تو      جامه گل بوی تو

قامت دلجوی تو         سائلم بر کوی تو

یافطمه یا فاطمه س